Bán thiết bị hội nghị truyền hình Polycom CMA 5000

Converged management Application (CMA)5000 bao gồm

- Appliance, Gatekepper, Conference Monitoring, Scheduling (Web), Device management; automatich software update and provisioning

- Support for CMA client

Đơn giá: Liên hệ để có giá tốt nhất 

Tỷ giá: theo VCB tại thời điểm thanh toán

BACK TO TOP