• Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Hải Phòng với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu của từng quý khách hàng. Phòng họp được trang bị các loại máy chiếu (projector) sắc nét và có độ phân giải cao, Internet tốc độ cao, Wifi và hệ thống đàm thoại hội nghị.
  • Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Đà Nẵng với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu của từng quý khách hàng. Phòng họp được trang bị các loại máy chiếu (projector) sắc nét và có độ phân giải cao, Internet tốc độ cao, Wifi và hệ thống đàm thoại hội nghị.
  • Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Cần Thơ với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu của từng quý khách hàng. Phòng họp được trang bị các loại máy chiếu (projector) sắc nét và có độ phân giải cao, Internet tốc độ cao, Wifi và hệ thống đàm thoại hội nghị.
  • Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Phú Yên với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu của từng quý khách hàng. Phòng họp được trang bị các loại máy chiếu (projector) sắc nét và có độ phân giải cao, Internet tốc độ cao, Wifi và hệ thống đàm thoại hội nghị.

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Yên Bái

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Yên Bái với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Vĩnh Phúc

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Vĩnh Phúc với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Vĩnh Long

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Vĩnh Long với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Tuyên Quang

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Tuyên Quang với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Trà Vinh

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Trà Vinh với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Tiền Giang

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Tiền Giang với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Thừa Thiên Huế

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Thừa Thiên Huế với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Thanh Hóa

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Thanh Hóa với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Thái Bình

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Thái Bình với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Tây Ninh

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Tây Ninh với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Sơn La

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Sơn La với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Quảng Trị

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Quảng Trị với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Quảng Nam

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Quảng Nam với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Quảng Ninh

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Quảng Ninh với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Quảng Bình

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Quảng Bình với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Phú Thọ

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Phú Thọ với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Ninh Thuận

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Ninh Thuận với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Ninh Bình

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Ninh Bình với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Nghệ An

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Nghệ An với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

Cho thuê văn phòng theo ngày, giờ tại Nam Định

Viet Green Media cho thuê phòng họp theo ngày, theo giờ tại Nam Định với nhiều phòng có sức chứa khác nhau với 3 loại: nhỏ, lớn, V.I.P có sức chứa từ 05 đến 15 chỗ đáp ứng nhu cầu…

BACK TO TOP