Bán thiết bị hội nghị truyền hình Radvision XT1000 Piccolo

Thiết bị hội nghị truyền hình SCOPIA XT1000 Piccolo

- XT1000 Piccolo Codec

- Piccolo PTZ camera (hỗ trợ 720, 5x Zoom)

- 3 way Microphone Pod

- Remote Control

- Cáp và bộ nguồn

Đơn giá: 3.600 USD 

Dịch vụ bảo hành 1 năm: 240 USD

--- Đặc tính kỹ thuật ---

Giao tiếp 
 
• IP: H.323, SIP (RFC 3261)
• ISDN1 Supported through SCOPIA Gateway
“peer-to-peer” automatic mode
• Bit rate: H.323, SIP: up to 4 Mbps
H.320: up to 2 Mbps
• MCU compatibility: H.243, H.231
Hình ảnh
• 2 simultaneous 720p30 channels: camera + content
• H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264
• Dual video: H.239 (H.323); BFCP (SIP)
• HDMI input formats
1920 x 1080 @ 25, 30fps
1280 x 720 @ 25, 30, 50, 60fps
720 x 576 @ 50fps
720 x 480 @ 60fps
640 x 480 @ 60fps
BACK TO TOP