• Một trong cách tạo cho bé sự tư tin và hòa đồng với tập thể, đó chính là cho bé tham gia lễ hội. Trường Mầm non Măng Non III, luôn chú trọng trong việc tổ chức lễ hội cho bé nhằm xây dựng cho bé sự tự tin và hòa đồng với môi trường tập thể.

BACK TO TOP