Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm tổ chức sự kiện của Viet Green Media Event

1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công ty tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Media Event Mice đã và đang đẩy mạnh được công tác quản lý chất lượng, tiến độ cung cấp dịch vụ, thi công từng dự án tổ chức sự kiện (event), từng hạng mục cụ thể.

Việc giám sát, quản lý chất lượng, tiến độ công trình được phân công cụ thể tới từng bộ phận cụ thể từ nhân viên đến quản lý cấp cao trong công ty tổ chức sự kiện 4HMedia. Các nhân viên được phân công nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, rà soát, họp giao ban với đơn vị đầu tư, giám sát, từng dự án để kịp thời nắm bắt tình hình, có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt nếu cần thiết.

Kết quả hình ảnh cho quan ly chat luong su kien

Đối với những dự án có giá trị, quy mô lớn, yêu cầu tính nghệ thuật cao, Công ty tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Media Event Mice đã thành lập các Ban điều hành trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, đôn đốc kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, thanh quyết toán, thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu nội bộ.

Các nguồn vật tư chính đưa vào sử dụng cho từng dự án đều được Công ty giám sát chặt chẽ về chất lượng cũng như số lượng thông qua các hợp đồng cung cấp mà Công ty trực tiếp ký kết. Qua đó, Công ty tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Media Event Mice cũng đã quản lý chặt chẽ được quá trình giải ngân mua vật tư.

ĐẶT TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI 0989313339  / 012475 33333 / VIETGREENMEDIA@GMAIL.COM

PHÀN NÀN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ KIỆN TẠI 19006920

2. BỘ PHẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

 

Việc đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án được Công ty đặc biệt quan tâm. Công ty thành lập các Ban quản lý dự án để theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện của từng dự án, đảm bảo giám sát, kiểm tra chất lượng từ khâu nhập nguyên vật liệu cho đến kỹ thuật tổ chức thi công theo đúng yêu cầu của đơn vị đầu tư, cũng như thời gian diễn ra chương trình.

Ngoài ra, Phòng Kỹ thuật của Công ty tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Media Event Mice có trách nhiệm giúp Ban Giám Đốc điều hành hoạt động cung cấp, lắp đặt, thi công, cũng như theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án tổ chức sự kiện của công ty đã ký kết với khách hàng được diễn ra đúng thời gian và yêu cầu đã đề ra.

ĐẶT TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI 0989313339  / 012475 33333 / VIETGREENMEDIA@GMAIL.COM

PHÀN NÀN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ KIỆN TẠI 19006920

Kết quả hình ảnh cho quan ly chat luong su kien

BACK TO TOP